Bendra informacija

2014 09 05

 

http://www.patrauka.lt.gjmagma@gmail.com, įmonės kodas 121418749. 2004-08-18 LR vyriausybės nutarimu Nr. 967 patvirtintu ,,Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertimo tvarkos aprašu“ ir vėlesniais jo pakeitimais bei papildančiais nacionaliniais teisės aktais.

Plano pavadinimas –

Šiaulių rajono Žemalėnų telkinio smėlio išteklių naudojimo planas.

Plano rengėjas

– UAB „GJ Magma“, Vaidevučio 18, Vilnius, LT-08402, tel. 8-5-2318178, faks. 8-5-2784455

Specialiojo plano SPAV atrankos procedūra atlikta vadovaujantis Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas, Šiaulių visuomenės sveikatos centras, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Kultūros paveldo departamento Šiaulių teritorinis padalinys, Šiaulių rajono savivaldybės administracija.

 

Vertinimo subjektai, nagrinėję SPAV atrankos dokumentą: – išnagrinėjus vertinimo subjektų išvadas dėl SPAV atrankos dokumento ir vadovaujantis norminiais teisės aktais, buvo priimtas planavimo organizatoriaus sprendimas – neatlikti strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Pasiūlymų teikimo tvarka

– susipažinti su SPAV atrankos dokumentacija ir priimto sprendimo motyvais, teikti pastabas ir pasiūlymus galima planavimo organizatoriui UAB „Patrauka“ ir naudojimo plano rengėjui UAB „GJ Magma“ darbo dienomis, nuo 8:00 iki 17:00 val. (10 darbo dienų nuo šio skelbimo dienos).

 

Priimtas sprendimas

2014-08-27

Informacija apie planavimo organizatoriaus priimtą sprendima dėl žemės sklypo Šiaulių rajono savivaldybės, Raudėnų seniūnijos, Žemalėnų kaime naudojimo plano strateginio pasekmių aplinkai vertinimo atrankos dokumento

 

Plano rengimo organizatorius – UAB „Patrauka“, Gytarių g. 9-13, Šiauliai, LT-78361. Įmonės kodas 144929648. Mob.: +37069973281, +37067304833, Fax.: +37041421459. El. pašto adresas: alfredas@patrauka.lt. Internetinis puslapis

 

Nauja paslauga

2012 05 31

Vejos įrengimo darbai

Nauja paslauga

2010 12 12

Gerbiami klientai,
 žiemos sezono metu įmonė teikia teritorijų (kiemų,aikštelių,kelių) valymo nuo sniego paslaugą.Reikalui esant sniegą galima išvežti savivartėmis mašinomis.

Pranešimas dėl įmonės pertvarkymo

2009 05 29

Gerbiami klientai ir verslo partneriai,

informuojame, kad nuo 2009-05-25 Alfredo Rimkaus IĮ "Patrauka" pertvarkyta į UAB “Patrauka“.
Visi kiti įmonės rekvizitai lieka tie patys.
 

Puslapiai: